در چه سنی متوجه کوررنگی خود شده اید ؟
(7.180%) 27
زیر 10 سال
(6.914%) 26
10 تا 14 سال
(21.01%) 79
15 تا 20 سال
(22.87%) 86
20 تا 30 سال
(4.787%) 18
بالای 30 سال
(2.127%) 8
امروز در این سایت متوجه کوررنگیم شدم
(4.787%) 18
من زن هستم
(30.31%) 114
من مرد هستم

تعداد شرکت کنندگان : 376