در چه سنی متوجه کوررنگی خود شده اید ؟
(7.512%) 29
زیر 10 سال
(6.994%) 27
10 تا 14 سال
(20.72%) 80
15 تا 20 سال
(23.31%) 90
20 تا 30 سال
(4.663%) 18
بالای 30 سال
(2.072%) 8
امروز در این سایت متوجه کوررنگیم شدم
(4.663%) 18
من زن هستم
(30.05%) 116
من مرد هستم

تعداد شرکت کنندگان : 386