در چه سنی متوجه کوررنگی خود شده اید ؟
(7.474%) 29
زیر 10 سال
(6.958%) 27
10 تا 14 سال
(20.87%) 81
15 تا 20 سال
(23.45%) 91
20 تا 30 سال
(4.639%) 18
بالای 30 سال
(2.061%) 8
امروز در این سایت متوجه کوررنگیم شدم
(4.639%) 18
من زن هستم
(29.89%) 116
من مرد هستم

تعداد شرکت کنندگان : 388